Komunikaty

Strona główna » Dla Klienta » Komunikaty

wielkość tekstu: A | A | A

Wrocław, 16.03.2020 r.

Aktualizacja: 02.11.2020 r.

Komunikat dla Klientów w związku z pandemią

Szanowni Państwo!   

W trosce o zdrowie Pracowników, Klientów i Partnerów biznesowych naszej Spółki oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy i wysokiej jakości naszych usług, podjęliśmy wszystkie niezbędne kroki, aby maksymalnie ograniczyć skutki szerzącej się pandemii. Odpowiedzialnie i z należytą troską reagujemy na aktualną sytuację, by nasi Pracownicy,  Klienci i Partnerzy czuli, że mają wsparcie i są bezpieczni.

1. Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury funkcjonowania poszczególnych Departamentów i Oddziałów w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i w trybie pracy zdalnej.

2. Zarząd i kadra menedżerska Spółki jest w ścisłym kontakcie on-line, aby szybko wprowadzać dalsze zmiany, niezbędne dla funkcjonowania naszych Klientów, Partnerów i naszej Spółki.

Jako Spółka, która buduje partnerskie relacje z Klientami, niezwłocznie zaproponowaliśmy działania pomocowe dla przedsiębiorców, dotkniętych aktualną sytuacją. 

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dla Klientów


Wnioski i zapytania Klientów realizujemy zgodnie z datą wpływu


W sprawie restrukturyzacji / zmiany harmonogramu płatności prosimy o kontakt z Obsługą Klienta, wysłanie wniosku na adres e-mail:

 1. dla Klientów, którzy zawarli umowę z Idea Leasing S.A. lub Idea Getin Leasing S.A.:
  zmiany.harmonogramow@ideagetin.pl

   
 2. dla Klientów, którzy zawarli umowę z Getin Leasing S.A.:
  akceptacja.harmonogramy@ideagetin.pl

   
 3. dla Klientów, którzy zawarli umowę z Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A.:
  akceptacja.harmonogramy@ideagetin.pl

Wnioski naszych Klientów dotyczące zastosowania rozwiązań pomocowych rozpatrujemy indywidualnie i według kolejności wpływu.

Abyśmy mogli sprawniej i szybciej Państwa obsłużyć prosimy o:

 • jednokrotne wysłanie / złożenie wniosku,
 • cierpliwie oczekiwanie na kontakt z naszej strony - po złożonym wniosku, nie muszą się Państwo z nami kontaktować telefonicznie.

Zapewniamy, że każdy z Państwa wniosków zostanie merytorycznie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie. Liczymy na Państwa zrozumienie.

W razie dodatkowych pytań w sprawie restrukturyzacji prosimy o kontakt  telefoniczny -  801 199 199 (wybierz 2)


Naprawy blacharsko-lakiernicze, likwidacja szkód

Dział Likwidacji Szkód pracuje z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-17. Szkodę możecie Państwo zgłosić za pomocą:

W przypadku naprawy pojazdu w naszej sieci serwisów naprawa odbędzie się dla Państwa  bezkosztowo: kwotę netto pokryje Ubezpieczyciel, kwotę VAT pokryje Idea Getin Leasing. Miałeś szkodę? Nie odkładaj sprawy na później, skontaktuj się z naszym doradcą.


Odbiór przedmiotów zakupionych na aukcjach poleasingowych odbywa się na bieżąco, ale z ograniczeniem kontaktu fizycznego do niezbędnego minimum.


W przypadku zawierania nowej umowy, prosimy o kontakt mailowy z Państwa doradcą bądź skorzystanie z infolinii sprzedażowej: sprzedaz@ideagetin.pl, 801 199 199 (wybierz 1) lub 579 573 666. Wdrożyliśmy zdalny model podpisania umowy dla Klientów, bez konieczności bezpośredniego spotkania się.

O kolejnych zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.
 
Jednocześnie bardzo Państwa prosimy o szczególną czujność i ostrożność – cyberprzestępcy próbują wyłudzać dane i hasła, wykorzystując pandemię koronawirusa. Prosimy zwracać uwagę na adresy stron internetowych do logowania i dokonywania płatności oraz dokładnie czytać wiadomości SMS i maile, aby nie klikać w szkodliwe i fałszywe linki. Wszystkie wiadomości, które budzą Państwa wątpliwości, prosimy weryfikować w wiarygodnych źródłach.

 


Wrocław, dnia 31.12.2019 r.

Komunikat dotyczący tzw. rachunków cesyjnych (rachunków do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank wierzytelności pieniężnych)w związku z utworzonym 1 września 2019 roku Wykazem podatników VAT, tzw. „Białą Listą”
 

W imieniu Idea Getin Leasing S.A. (dalej jako „IGL”) i Idea Getin Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A. (dalej jako „IGL Automotive”) informujemy, że w przypadku umów leasingu i umów pożyczki, z których wierzytelności zostały przez IGL i/lub IGL Automotive sprzedane do Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, rachunki wskazane na fakturach przesyłanych do Klientów, opiewające na:

 • czynsze leasingowe oraz
 • raty pożyczkowe,

wynikające z zawartych przez Klientów z IGL/IGL Automotive odpowiednio umów leasingu lub umów pożyczki, są rachunkami do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank wierzytelności pieniężnych, czyli tzw. rachunkami cesyjnymi, prowadzonymi w ramach gospodarki własnej Getin Noble Bank S.A. [1].

Rachunek cesyjny nie jest rozliczeniowym rachunkiem bankowym [2], zatem nie będzie on uwzględniony na tzw. „Białej Liście” podatników VAT [3].

Ponadto, zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w dniu 20 grudnia 2019 r.  „Objaśnieniami Podatkowymi” [4], w stosunku do podatników dokonujących płatności na tzw. rachunki cesyjne banków, niezamieszczone na tzw. „Białej Liście” nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarna w VAT. Zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych [5] powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m ustawy Ordynacja Podatkowa.

Pełna treść „Objaśnień Podatkowych” dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów – link.

[1] Rachunki te tworzone są na podstawie art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.)
[2] W rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe
[3] O której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od Towarów i Usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
[4] Wydanymi na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.)
[5] Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa

Zapewniamy

 • Konkurencyjne finansowanie
 • Uproszczone procedury
 • Szybkie decyzje
 • Wysoką jakość obsługi
 • Partnerskie relacje
 • Produkty dodatkowe

Formularz zapytaniowy

Formularz zapytaniowy
Facebook