Ubezpieczenia

Proponujemy szeroki wachlarz produktów, zarówno w zakresie ochrony samego przedmiotu leasingu, jak i w przypadkach losowych dotyczących zdrowia i życia leasingobiorców.

Współpracujemy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i partnerami biznesowymi, oferując nowoczesne produkty ubezpieczeniowe oraz produkty dodatkowe.

Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NW, Zielona Karta, Assistance w ofercie Idea Getin Leasing

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia dla pojazdów nowych i używanych są obligatoryjne. Proponujemy szeroki wybór: OC, AC, NW, Zielona Karta, Assistance we współpracy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi jak: Warta, Comensa, ERGO Hestia, PZU.

Ubezpieczenia majątkowe przedmiotów leasingu, pożyczki, najmu od wszelkiego rodzaju ryzyka

Ubezpieczenia majątkowe

To ubezpieczenia przedmiotów leasingu / pożyczki / najmu, które nie podlegają rejestracji. Polisa obejmuje ochronę mienia od wszystkich rodzajów ryzyka.

Ubezpieczenie GAP od szkody całkowitej lub utraty przedmiotu finansowania

Ubezpieczenie GAP

To komfort i bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub utraty pojazdu. Proponujemy GAP dla pojazdu lub przedmiotu.

Ubezpieczenie spłaty raty z umowy leasingu lub pożyczki lub pokrycie trzech kolejnych rat dla klientów Idea Getin Leasing

Ubezpieczenie spłaty raty (PPI)

Ubezpieczenie umożliwia całkowitą spłatę zobowiązań z umowy leasingu / pożyczki w przypadku poważnej choroby lub śmierci Ubezpieczonego, lub pokrycie równowartości trzech kolejnych rat leasingu / pożyczki w przypadku hospitalizacji w wyniku COVID-19 albo OIOM…

Ubezpieczenie które rekompensuje straty przedsiębiorcy w przypadku utraty mobilności w wyniku zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od utraty mobilności

Rekompensuje straty wynikłe w wyniku zdarzeń losowych, m.in.: utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości przez pracownika, opóźnienie lub odwołanie lotu, opóźnienie lub odwołanie przejazdu koleją.

Ubezpieczenie pokrywające koszty ochrony prawnej dla leasingobiorców

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej m.in. telefonicznej porady i informacji prawnej, kosztów sądowych w sprawach dotyczących problemów prawnych związanych z użytkowaniem przedmiotu leasingu.

Ubezpieczenie assistance w ofercie Idea Getin Leasing

Assistance

To usługa, która polega na zorganizowaniu natychmiastowej i profesjonalnej pomocy w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu.

Ubezpieczenia obce w ofercie Idea Getin Leasing

Ubezpieczenia obce

Możliwy jest wybór ubezpieczenia obcego dla leasingu oraz pożyczki.

Likwidacja szkód komunikacyjnych i pozakomunikacyjnych w ofercie Idea Getin Leasing

Likwidacja szkód

Jesteś już naszym Klientem i chcesz zgłosić szkodę komunikacyjną lub pozakomunikacyjną? Kliknij i wybierz dogodny dla Ciebie sposób.