Komunikaty

Szanowni Państwo! 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) wypowiedziało umowy z Białorusią i Rosją w sprawie obowiązywania Zielonych Kart.

Zielone Karty wydawane Klientom od 1 czerwca 2022 r. będą miały przekreślone symbole BY (Białoruś) i RUS (Rosja), co oznacza brak ochrony w zakresie ryzyka OC.
Klienci, którzy kupią ubezpieczenie OC Zielona Karta od 1 czerwca br., przy przekraczaniu granicy z Białorusią lub Rosją muszą dokupić lokalne ubezpieczenie OC.

Certyfikaty Zielonych Kart wystawione do 31 maja 2022 r. obowiązują zgodnie z wystawionym dokumentem, czyli także na terytorium Białorusi i Rosji, jednak tylko do 31 maja 2023 roku. W takim przypadku nie ma potrzeby, abyście występowali Państwo o nowe Certyfikaty Zielonych Kart.  

Więcej informacji na stronie www.pbuk.pl

Z wyrazami szacunku

Zespół Idea Getin Leasing

Z wyrazami szacunkuSzanowni Państwo! 

14 marca 2022 r. zmienia się adres siedziby Idea Getin Leasing S.A i Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A. Nowy adres to:

Idea Getin Leasing S.A. / Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A.
ul. Fabryczna 6
53-609 Wrocław

Numery: NIP, REGON, KRS, kont bankowych, a także adresy e-mail i telefony kontaktowe pozostają bez zmian.

Od 14 marca 2022 r. uprzejmie prosimy o aktualizację danych w Państwa bazach informacyjnych i kierowanie korespondencji na nowy adres.

Zmiana adresu Idea Getin Leasing S.A. / Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A. nie wpływa na dalszy przebieg zawartych z nami umów.

Z wyrazami szacunku
Zespół Idea Getin Leasing

Szanowni Państwo!

Prosimy o uwzględnienie ważnych informacji, które w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, mogą mieć wpływ na prowadzoną przez Państwa działalność.

Szkody w wyniku działań wojennych wyłączone z ubezpieczenia AC

Ubezpieczyciele standardowo nie biorą odpowiedzialności za szkody, których przyczyną były zamieszki, konflikt zbrojny bądź obowiązkowe świadczenia na rzecz wojska i policji. Oznacza to, że w przypadku szkody na pojeździe spowodowanej np. działaniami wojennymi, towarzystwo ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania auto-casco, świadczenia usług assistance lub refundacji kosztów usług assistance, ponieważ zgodnie ze standardowymi w tym zakresie zapisami umów, odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona.

Zniesienie ryzyka kradzieży na terenie krajów b. ZSRR

Informujemy, że współpracujący z Idea Getin Leasing S.A. ubezpieczyciele wstrzymali do odwołania możliwość rozszerzania zakresu ochrony AC o ryzyko kradzieży na terenach krajów b. ZSRR.

Wydawanie nowych upoważnień do korzystania z pojazdów na terenie krajów b. ZSRR

Nowe upoważnienia do korzystania z pojazdów na terenie krajów b. ZSRR wydawane będą wyłącznie w sytuacji, w której aktualna polisa zawiera rozszerzanie zakresu ochrony AC o ryzyko kradzieży na terenach krajów b. ZSRR. Dotychczas wydane upoważnienia pozostają aktualne do daty wskazanej na upoważnieniu.

Kontakt z Idea Getin Leasing

W sytuacji, gdy finansowane w IGL np. pojazdy są pozostawione za wschodnią granicą i mają Państwo problem z ich lokalizacją lub ściągnięciem na teren Polski, prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszą infolinią oraz podejmowanie wszelkich starań, aby ograniczyć ryzyko utraty przedmiotu leasingu i/lub braku ochrony ubezpieczenia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8-17 pod numerem 801 199 199. (Koszt połączenia wg stawki operatora.)

Jednocześnie zapewniamy, że mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie, gdy trudna sytuacja za wschodnią granicą Polski zakłóci bieżącą realizację Państwa zobowiązań wynikających z zawartych między nami umów. Wszystkie zgłoszenia i wnioski będziemy rozpatrywać indywidualnie, zgodnie z datą wpływu, ze szczególną starannością i troską o bezpieczeństwo naszych Klientów.

Bardzo prosimy o szczególną ostrożność i uwzględnienie ww. informacji odniesieniu do prowadzonej przez Państwa firmy działalności gospodarczej. Informujemy też, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rekomenduje obywatelom RP natychmiastowe opuszczenie Ukrainy.

Z wyrazami szacunku
Zespół Idea Getin Leasing

Szanowni Państwo!

W ostatnich dniach znacząco zwiększyła się liczba składanych wniosków o wcześniejsze zakończenie umowy. Z uwagi na bardzo dużą liczba złożonych wniosków i okres przedświąteczny informujemy, że:

 • wnioski złożone do 20 grudnia 2021 – będą realizowane w kolejności zgłoszenia,
 • wnioski złożone od 21 grudnia 2021 (włącznie) – nie będą mogły zostać zrealizowane w 2021 r.
   
  Prosimy o uwzględnienie powyższych terminów w swoich planach.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa wnioski obsłużyć w możliwie najkrótszym terminie.

Z wyrazami szacunku
Zespół Idea Getin Leasing

Szanowni Państwo!   

W trosce o zdrowie Pracowników, Klientów i Partnerów biznesowych naszej Spółki oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy i wysokiej jakości naszych usług, podjęliśmy wszystkie niezbędne kroki, aby maksymalnie ograniczyć skutki szerzącej się pandemii. Odpowiedzialnie i z należytą troską reagujemy na aktualną sytuację, by nasi Pracownicy,  Klienci i Partnerzy czuli, że mają wsparcie i są bezpieczni.

 • Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury funkcjonowania poszczególnych Departamentów i Oddziałów w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i w trybie pracy zdalnej.
 • Zarząd i kadra menedżerska Spółki jest w ścisłym kontakcie on-line, aby szybko wprowadzać dalsze zmiany, niezbędne dla funkcjonowania naszych Klientów, Partnerów i naszej Spółki.

Jako Spółka, która buduje partnerskie relacje z Klientami, niezwłocznie zaproponowaliśmy działania pomocowe dla przedsiębiorców, dotkniętych aktualną sytuacją. 

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dla Klientów

 1. Wnioski i zapytania Klientów realizujemy zgodnie z datą wpływu.
 • Może się jednak wydłużyć czas Państwa obsługi i udzielania odpowiedzi na infolinii. Prosimy o cierpliwość i korzystanie przede wszystkim z komunikacji mailowej, telefonicznej bądź za pośrednictwem Banku Kierowcy.
 • Prosimy o telefoniczne lub mailowe umawianie wizyt w naszej Centrali i w Oddziałach.
 • Wnioski naszych Klientów dotyczące zastosowania rozwiązań pomocowych rozpatrujemy indywidualnie i według kolejności wpływu.

 

 1. W sprawie restrukturyzacji / zmiany harmonogramu płatności prosimy o kontakt z Obsługą Klienta, wysłanie wniosku na adres e-mail:

 

Abyśmy mogli sprawniej i szybciej Państwa obsłużyć prosimy o:

 • jednokrotne wysłanie / złożenie wniosku,
 • cierpliwie oczekiwanie na kontakt z naszej strony - po złożonym wniosku, nie muszą się Państwo z nami kontaktować telefonicznie.

Zapewniamy, że każdy z Państwa wniosków zostanie merytorycznie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie. Liczymy na Państwa zrozumienie.

 

 1. Naprawy blacharsko-lakiernicze, likwidacja szkód

Dział Likwidacji Szkód pracuje z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 17.00.

Sprawdź jak zgłosić szkodę.

 

 1. Odbiór przedmiotów zakupionych na aukcjach poleasingowych odbywa się na bieżąco, ale z ograniczeniem kontaktu fizycznego do niezbędnego minimum.

 

 1. W przypadku zawierania nowej umowy, prosimy o kontakt:

Wdrożyliśmy zdalny model podpisania umowy dla Klientów, bez konieczności bezpośredniego spotkania się.

 

O kolejnych zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.
 
Jednocześnie bardzo Państwa prosimy o szczególną czujność i ostrożność – cyberprzestępcy próbują wyłudzać dane i hasła, wykorzystując pandemię koronawirusa. Prosimy zwracać uwagę na adresy stron internetowych do logowania i dokonywania płatności oraz dokładnie czytać wiadomości SMS i maile, aby nie klikać w szkodliwe i fałszywe linki. Wszystkie wiadomości, które budzą Państwa wątpliwości, prosimy weryfikować w wiarygodnych źródłach.

Z wyrazami szacunku
Zespół Idea Getin Leasing

Szanowni Państwo!

W imieniu Idea Getin Leasing S.A. (dalej jako „IGL”) i Idea Getin Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A. (dalej jako „IGL Automotive”) informujemy, że w przypadku umów leasingu i umów pożyczki, z których wierzytelności zostały przez IGL i/lub IGL Automotive sprzedane do Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, rachunki wskazane na fakturach przesyłanych do Klientów, opiewające na:

 • czynsze leasingowe oraz
 • raty pożyczkowe,

wynikające z zawartych przez Klientów z IGL/IGL Automotive odpowiednio umów leasingu lub umów pożyczki, są rachunkami do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank wierzytelności pieniężnych, czyli tzw. rachunkami cesyjnymi, prowadzonymi w ramach gospodarki własnej Getin Noble Bank S.A. [1].

Rachunek cesyjny nie jest rozliczeniowym rachunkiem bankowym [2], zatem nie będzie on uwzględniony na tzw. „Białej Liście” podatników VAT [3].

Ponadto, zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w dniu 20 grudnia 2019 r.  „Objaśnieniami Podatkowymi” [4], w stosunku do podatników dokonujących płatności na tzw. rachunki cesyjne banków, niezamieszczone na tzw. „Białej Liście” nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarna w VAT. Zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych [5] powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m ustawy Ordynacja Podatkowa.

Pełna treść „Objaśnień Podatkowych” dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów

Z wyrazami szacunku
Zespół Idea Getin Leasing

[1] Rachunki te tworzone są na podstawie art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.)
[2] W rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe
[3] O której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od Towarów i Usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
[4] Wydanymi na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.)
[5] Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa