Komunikaty

Szanowni Państwo!

W ostatnich dniach znacząco zwiększyła się liczba składanych wniosków o wcześniejsze zakończenie umowy. Z uwagi na bardzo dużą liczba złożonych wniosków i okres przedświąteczny informujemy, że:

 • wnioski złożone do 20 grudnia 2021 – będą realizowane w kolejności zgłoszenia,
 • wnioski złożone od 21 grudnia 2021 (włącznie) – nie będą mogły zostać zrealizowane w 2021 r.
   
  Prosimy o uwzględnienie powyższych terminów w swoich planach.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa wnioski obsłużyć w możliwie najkrótszym terminie.

Z poważaniem
Zespół Idea Getin Leasing

Szanowni Państwo!   

W trosce o zdrowie Pracowników, Klientów i Partnerów biznesowych naszej Spółki oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy i wysokiej jakości naszych usług, podjęliśmy wszystkie niezbędne kroki, aby maksymalnie ograniczyć skutki szerzącej się pandemii. Odpowiedzialnie i z należytą troską reagujemy na aktualną sytuację, by nasi Pracownicy,  Klienci i Partnerzy czuli, że mają wsparcie i są bezpieczni.

 • Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury funkcjonowania poszczególnych Departamentów i Oddziałów w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i w trybie pracy zdalnej.
 • Zarząd i kadra menedżerska Spółki jest w ścisłym kontakcie on-line, aby szybko wprowadzać dalsze zmiany, niezbędne dla funkcjonowania naszych Klientów, Partnerów i naszej Spółki.

Jako Spółka, która buduje partnerskie relacje z Klientami, niezwłocznie zaproponowaliśmy działania pomocowe dla przedsiębiorców, dotkniętych aktualną sytuacją. 

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dla Klientów

 1. Wnioski i zapytania Klientów realizujemy zgodnie z datą wpływu.
 • Może się jednak wydłużyć czas Państwa obsługi i udzielania odpowiedzi na infolinii. Prosimy o cierpliwość i korzystanie przede wszystkim z komunikacji mailowej, telefonicznej bądź za pośrednictwem Banku Kierowcy.
 • Prosimy o telefoniczne lub mailowe umawianie wizyt w naszej Centrali i w Oddziałach.
 • Wnioski naszych Klientów dotyczące zastosowania rozwiązań pomocowych rozpatrujemy indywidualnie i według kolejności wpływu.

 

 1. W sprawie restrukturyzacji / zmiany harmonogramu płatności prosimy o kontakt z Obsługą Klienta, wysłanie wniosku na adres e-mail:

 

Abyśmy mogli sprawniej i szybciej Państwa obsłużyć prosimy o:

 • jednokrotne wysłanie / złożenie wniosku,
 • cierpliwie oczekiwanie na kontakt z naszej strony - po złożonym wniosku, nie muszą się Państwo z nami kontaktować telefonicznie.

Zapewniamy, że każdy z Państwa wniosków zostanie merytorycznie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie. Liczymy na Państwa zrozumienie.

 

 1. Naprawy blacharsko-lakiernicze, likwidacja szkód

Dział Likwidacji Szkód pracuje z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 17.00.

Sprawdź jak zgłosić szkodę.

 

 1. Odbiór przedmiotów zakupionych na aukcjach poleasingowych odbywa się na bieżąco, ale z ograniczeniem kontaktu fizycznego do niezbędnego minimum.

 

 1. W przypadku zawierania nowej umowy, prosimy o kontakt:

Wdrożyliśmy zdalny model podpisania umowy dla Klientów, bez konieczności bezpośredniego spotkania się.

 

O kolejnych zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.
 
Jednocześnie bardzo Państwa prosimy o szczególną czujność i ostrożność – cyberprzestępcy próbują wyłudzać dane i hasła, wykorzystując pandemię koronawirusa. Prosimy zwracać uwagę na adresy stron internetowych do logowania i dokonywania płatności oraz dokładnie czytać wiadomości SMS i maile, aby nie klikać w szkodliwe i fałszywe linki. Wszystkie wiadomości, które budzą Państwa wątpliwości, prosimy weryfikować w wiarygodnych źródłach.

W imieniu Idea Getin Leasing S.A. (dalej jako „IGL”) i Idea Getin Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A. (dalej jako „IGL Automotive”) informujemy, że w przypadku umów leasingu i umów pożyczki, z których wierzytelności zostały przez IGL i/lub IGL Automotive sprzedane do Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, rachunki wskazane na fakturach przesyłanych do Klientów, opiewające na:

 • czynsze leasingowe oraz
 • raty pożyczkowe,

wynikające z zawartych przez Klientów z IGL/IGL Automotive odpowiednio umów leasingu lub umów pożyczki, są rachunkami do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank wierzytelności pieniężnych, czyli tzw. rachunkami cesyjnymi, prowadzonymi w ramach gospodarki własnej Getin Noble Bank S.A. [1].

Rachunek cesyjny nie jest rozliczeniowym rachunkiem bankowym [2], zatem nie będzie on uwzględniony na tzw. „Białej Liście” podatników VAT [3].

Ponadto, zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w dniu 20 grudnia 2019 r.  „Objaśnieniami Podatkowymi” [4], w stosunku do podatników dokonujących płatności na tzw. rachunki cesyjne banków, niezamieszczone na tzw. „Białej Liście” nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarna w VAT. Zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych [5] powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m ustawy Ordynacja Podatkowa.

Pełna treść „Objaśnień Podatkowych” dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów

[1] Rachunki te tworzone są na podstawie art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.)
[2] W rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe
[3] O której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od Towarów i Usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
[4] Wydanymi na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.)
[5] Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa