Reklamacje

Poinformuj nas, jeśli nasze produkty lub usługi nie spełniły Twoich oczekiwań. Postaramy się rozwiązać Twój problem tak szybko, jak to możliwe.

Jak zgłosić reklamację

Będąc Klientem rynku finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
masz prawo do złożenia reklamacji w wybranej przez Ciebie formie.

Wybierz Spółkę, z którą podpisałeś umowę
 

Idea Getin Leasing / Idea Leasing

Korespondencyjnie

Prześlij pismo reklamacyjne na adres:

reklamacje@ideagetin.pl

lub

Idea Getin Leasing S.A.
ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław

Telefonicznie

Złóż reklamację dzwoniąc na numer

801 199 199
71 33 44 900
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-17:00

Osobiście

Złóż reklamację podczas wizyty w siedzibie IGL
lub jednym z Oddziałów
 

Mapa oddziałów

Do pobrania

Idea Getin Leasing Automotive / Getin Leasing

Korespondencyjnie

Prześlij pismo reklamacyjne na adres:

dop.reklamacje@ideagetin.pl

lub

Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A.
Kancelaria DOP
ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Telefonicznie

Złóż reklamację dzwoniąc na numer

801 199 199
71 33 44 900
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-17:00

Osobiście

Złóż reklamację podczas wizyty w siedzibie IGL
lub jednym z Oddziałów
 

Mapa oddziałów

Do pobrania

Getin Rent

Korespondencyjnie

Prześlij pismo reklamacyjne na adres:

dop.reklamacje@ideagetin.pl

lub

Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A.
Kancelaria DOP
ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Telefonicznie

Złóż reklamację dzwoniąc na numer

801 199 199
71 33 44 900
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-17:00

Osobiście

Złóż reklamację podczas wizyty w siedzibie IGL
lub jednym z Oddziałów
 

Mapa oddziałów

Do pobrania

Co powinna zawierać reklamacja

 

  • nazwa firmy, NIP oraz dane kontaktowe,
    a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL oraz dane kontaktowe
  • numer umowy,
  • opis przedmiotu reklamacji,
  • oczekiwania co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

Termin udzielenia odpowiedzi


Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W bardziej skomplikowanych sytuacjach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w podanym wyżej terminie, zawiadomimy Cię o dalszym toku postępowania.

Forma odpowiedzi


Zostaniesz poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na wskazany w Twoim zgłoszeniu adres:

mailowy - tylko, jeśli wyraziłeś zgodę na tę formę kontaktu

   lub

pocztowy - wyślemy list polecony (podaj adres, pod którym listonosz Cię zastanie).