Ubezpieczenia obce-odrzucone

Sprawdź wytyczne dla ubezpieczeń obcych w zależności od wybranej formy finansowania

 

Leasing

Założenia wynikające z Ogólnych Warunków Umowy Leasingu
 

1. Przedmiot leasingu podlega ubezpieczeniu przez Leasingobiorcę i na jego koszt przez cały okres trwania umowy leasingu.
 

2. Wybór towarzystwa ubezpieczeń należy do Leasingobiorcy, ale jest dokonywany z listy towarzystw ubezpieczeniowych akceptowanych przez Leasingodawcę.
 

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej wymaga każdorazowo akceptacji Leasingodawcy.
 

4. Leasingodawca ma prawo określić minimalny zakres ochrony.

Ubezpieczenie dla przedmiotów leasingu podlegających rejestracji

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez Leasingodawcę

 1. Standardowe ubezpieczenie OC zawarte na okres 12 m-cy
   
 2. Ubezpieczenie AC wraz z ryzykiem kradzieży:
 • zawarte na okres 12 m-cy,
 • zakres terytorialny POLSKA + EUROPA,
 • klauzule obligatoryjne: brak wszelkich udziałów własnych; brak redukcji sumy ubezpieczenia; brak potrąceń amortyzacyjnych; likwidacja szkód w opcji "warsztat" (sieci partnerskie nie są akceptowane); franszyza integralna nie wyższa niż 1% i nieprzekraczająca 1000 PLN; dla pojazdów fabrycznie nowych utrzymanie stałej Sumy Ubezpieczenia przez minimum 6 m-cy,
 • polisa zawarta za wskazaniem ubezpieczycielowi, że pojazd jest użytkowany w leasingu,
 • jako ubezpieczony i właściciel pojazdu wskazany Leasingodawca zgodnie z dowodem rejestracyjnym (DR),
 • Suma Ubezpieczenia ustalona jako rynkowa,
 • klauzule dodatkowe wymagane zależnie od rodzaju pojazdu i sposobu jego wykorzystania – zgodnie z wpisem do DR i/lub rzeczywistym sposobem użytkowania, np. taxi, nauka jazdy, podnajem, ubezpieczenie na terenach byłego ZSRR.
 1. Pobierz i wypełnij właściwy wniosek
   
 2. Prześlij wniosek:
   

mailowo: ubezpieczenia@ideagetin.pl

lub pocztą: Idea Getin Leasing S.A., Departament Sprzedaży Ubezpieczeń, ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław

Ubezpieczenie majątkowe dla pozostałych przedmiotów leasingu

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez Leasingodawcę

 1. ubezpieczenie All Risk,
 2. brak wszelkich udziałów własnych,
 3. brak redukcji sumy ubezpieczenia,
 4. zakres terytorialny POLSKA + EUROPA,
 5. ubezpieczenie kradzieży zwykłej,
 6. w przypadku wykorzystywania sfinansowanego przedmiotu w działalności takiej jak wypożyczalnie – ubezpieczenie ryzyka przywłaszczenia,
 7. ubezpieczenie od zalania i powodzi,
 8. dla przedmiotów zainstalowanych na stałe w budynkach/pomieszczeniach: ubezpieczenie szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej, w wyniku braku konserwacji budynku, w budynkach bez odbioru technicznego, powstałych w wyniku prac remontowo-budowlanych,
 9. ubezpieczenie szkód spowodowanych nie przestrzeganiem zasad BHP,
 10. franszyza redukcyjna nie większa niż:
 • przenośny sprzęt elektroniczny – 500 zł,
 • stacjonarny sprzęt elektroniczny – 500 zł,
 • stacjonarne urządzenia przemysłowe – 1000 zł,
 • sprzęt medyczny – 1000 zł,
 • maszyny budowlane, wózki widłowe – 2500 zł,
 • maszyny rolnicze – 2500 zł,
 • budynki – 1000 zł.
 1. Suma Ubezpieczenia ustalona jako wartość rzeczywista dla przedmiotów używanych oraz jako Wartość odtworzeniowa dla przedmiotów nowych.

Prześlij  ofertę ubezpieczenia wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia do tej oferty:
 

mailowo (skan): ubezpieczenia@ideagetin.pl

lub pocztą (wydruk): Idea Getin Leasing S.A., Departament Sprzedaży Ubezpieczeń, ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław

Pożyczka

Założenia wynikające z Ogólnych Warunków Umowy Pożyczki:
 

1. Przedmiot stanowiący zabezpieczenie umowy pożyczki podlega ubezpieczeniu przez Pożyczkobiorcę i na jego koszt przez cały okres trwania umowy pożyczki.
 

2. Wybór towarzystwa ubezpieczeń należy do Pożyczkobiorcy, ale jest dokonywany z listy towarzystw ubezpieczeniowych akceptowanych przez Pożyczkodawcę.
 

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej wymaga każdorazowo akceptacji Pożyczkodawcy.
 

4. Pożyczkodawca ma prawo określić minimalny zakres ochrony.

Ubezpieczenie dla przedmiotów pożyczki podlegających rejestracji

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez Pożyczkodawcę

 1. Standardowe ubezpieczenie OC zawarte na okres 12 m-cy.
   
 2. Ubezpieczenie AC wraz z ryzykiem kradzieży:
 • zawarte na okres 12 m-cy,
 • zakres terytorialny POLSKA + EUROPA,
 • klauzule obligatoryjne: brak wszelkich udziałów własnych; brak redukcji sumy ubezpieczenia; brak potrąceń amortyzacyjnych; likwidacja szkód w opcji "warsztat" (sieci partnerskie nie są akceptowane); franszyza integralna nie wyższa niż 1% i nieprzekraczająca 1000 PLN; dla pojazdów fabrycznie nowych utrzymanie stałej Sumy Ubezpieczenia przez minimum 6 m-cy,
 • cesja praw z polisy na Pożyczkodawcę wpisana na polisie,
 • Suma Ubezpieczenia ustalona jako rynkowa,
 • klauzule dodatkowe wymagane zależnie od rodzaju pojazdu i sposobu jego wykorzystania – zgodnie z wpisem do DR i/lub rzeczywistym sposobem użytkowania, np. taxi, nauka jazdy, podnajem, ubezpieczenie na terenach byłego ZSRR.
 1. Pobierz i wypełnij właściwy wniosek
   
 2. Prześlij wniosek:
   

mailowo: ubezpieczenia@ideagetin.pl

lub pocztą: Idea Getin Leasing S.A., Departament Sprzedaży Ubezpieczeń, ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław

Ubezpieczenie majątkowe dla pozostałych przedmiotów pozyczki

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez Pożyczkodawcę

 1. ubezpieczenie All Risk,
 2. brak wszelkich udziałów własnych,
 3. brak redukcji sumy ubezpieczenia,
 4. zakres terytorialny POLSKA + EUROPA,
 5. ubezpieczenie kradzieży zwykłej,
 6. w przypadku wykorzystywania sfinansowanego przedmiotu w działalności takiej jak wypożyczalnie – ubezpieczenie ryzyka przywłaszczenia,
 7. ubezpieczenie od zalania i powodzi,
 8. dla przedmiotów zainstalowanych na stałe w budynkach/pomieszczeniach: ubezpieczenie szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej, w wyniku braku konserwacji budynku, w budynkach bez odbioru technicznego, powstałych w wyniku prac remontowo-budowlanych,
 9. ubezpieczenie szkód spowodowanych nie przestrzeganiem zasad BHP,
 10. franszyza redukcyjna nie większa niż:
 • przenośny sprzęt elektroniczny – 500 zł,
 • stacjonarny sprzęt elektroniczny – 500 zł,
 • stacjonarne urządzenia przemysłowe – 1000 zł,
 • sprzęt medyczny – 1000 zł,
 • maszyny budowlane, wózki widłowe – 2500 zł,
 • maszyny rolnicze – 2500 zł,
 • budynki – 1000 zł.
 1. Suma Ubezpieczenia ustalona jako wartość rzeczywista dla przedmiotów używanych oraz jako Wartość odtworzeniowa dla przedmiotów nowych.


Prześlij  ofertę ubezpieczenia wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia do tej oferty:

mailowo: ubezpieczenia@ideagetin.pl

lub pocztą: Idea Getin Leasing S.A., Departament Sprzedaży Ubezpieczeń, ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław

Lista akceptowanych towarzystw

Korzyści

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

801 199 199

71 33 44 900

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00

Napisz

Wyślij zapytanie mailowo na adres

ubezpieczenia@ideagetin.pl