Ubezpieczenia

Strona główna » Oferta » Ubezpieczenia

wielkość tekstu: A | A | A

Klienci Idea Getin Leasing korzystają z szerokiej oferty produktów ubezpieczeniowych, które chronią ich bezpieczeństwo i mienie w razie niespodziewanych zdarzeń.

Proponujemy szeroki wachlarz produktów, zarówno w zakresie ochrony samego przedmiotu leasingu, jak i w przypadkach losowych dotyczących zdrowia i życia leasingobiorców. Współpracujemy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i partnerami biznesowymi, oferując nowoczesne produkty ubezpieczeniowe oraz produkty dodatkowe.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń >>>

Nasza oferta:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, Zielona Karta, Assistance)
 • Ubezpieczenie Idea Getin Leasing Assistance
 • GAP
 • Ubezpieczenie majątkowe
 • Ubezpieczenie Payment Protection Insurance (PPI, ubezpieczenie spłaty raty)
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, Zielona Karta, Assistance)

Ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów nowych i używanych są obligatoryjne. Składają się z pakietów OC, AC, NW zawieranych na okres roku bądź na kilka lat (ubezpieczenia wieloletnie).

Ubezpieczenie Idea Getin Leasing Assistance

Ubezpieczenie Idea Getin Leasing Assistance dostępne jest w trzech opcjach, w zależności od rodzaju pojazdu Klienta:

a)    Car Assistance – dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej < 3,5 tony,
b)    Van Assistance – dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej macie całkowitej < 3,5 tony,
c)    Truck Assistance – dla samochód ciężarowych i dostawczych o masie całkowitej > 3,5 tony, naczep, przyczep, autobusów, o dopuszczalnej masie całkowitej < 44 ton.

Assistance to usługa, która polega na zorganizowaniu natychmiastowej i profesjonalnej pomocy w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie Idea Getin Leasing Assistance dostępne jest w dwóch atrakcyjnych wariantach: Standard lub Premium.

W zależności od opcji oraz wybranego wariantu ubezpieczenie Idea Getin Leasing Assistance zapewnia m.in.:

 • pojazd zastępczy  (w przypadku Van Assistance podstawiany jest pojazd tej samej klasy, o tej samej zabudowie, co pojazd, z którego korzysta Klient),
 • holowanie do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi lub warsztatu,
 • dostarczenie paliwa,
 • pomoc w przypadku awarii ogumienia,
 • odbiór pojazdu po naprawie,
 • podnoszenie pojazdu lub wyciągnięcie pojazdu na drogę,
 • pomoc w przeładunku,
 • organizację i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego,
 • zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów.

Profesjonalna pomoc świadczona jest na terenie Polski oraz Europy.

GAP

Umowa zawarta w wariancie GAP to komfort i bezpieczeństwo Klienta w przypadku wystąpienia szkody całkowitej / utraty pojazdu. Wyróżniamy dwie opcje:

 • GAP dla pojazdów rejestrowalnych - jest to wariant umowy leasingu / pożyczki, dzięki któremu w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty przedmiotu pokrywana jest różnica pomiędzy wartością fakturową pojazdu (GAP fakturowy) lub wartością pojazdu uwzględnioną na polisie AC (GAP Casco) a odszkodowaniem wypłaconym z tytułu polisy AC.
 • GAP dla przedmiotów nierejestrowalnych - jest to wariant umowy leasingu / pożyczki, dzięki któremu w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty przedmiotu pokrywane jest 20% wartości fakturowej przedmiotu (GAP Indeksowy).

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych produktów ubezpieczeniowych dla firm.  To ubezpieczenie przedmiotów leasingu / pożyczki / najmu, które nie podlegają rejestracji. Polisa obejmuje ochronę mienia od wszystkich rodzajów ryzyka, m.in. od:

 • ognia,
 • zniszczenia,
 • kradzieży,
 • awarii,

oraz wiele innych zdarzeń wymienionych w warunkach ubezpieczenia, a także takich zdarzeń, które ubezpieczyciel nie wskazał jako wyłączone z odpowiedzialności.

Ubezpieczenie Payment Protection Insurance (PPI, ubezpieczenie spłaty zadłużenia)

Ubezpieczenie PPI zapewnia gwarancję ciągłości spłaty rat leasingowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników losowych, uniemożliwiających regulowanie należności wynikających z umowy leasingu. Zabezpiecza leasingobiorcę, jego rodzinę bądź wspólników przed finansowymi skutkami takich zdarzeń jak: czasowa niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu oraz śmierć.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej, reprezentacji interesów prawnych ubezpieczonego lub uprawnionego oraz pokrycie kosztów, opłat i wydatków prawnych związanych z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego.

Zapytaj o szczegóły!

Wybierz ofertę Idea Getin Leasing i sprawdź, co możesz zyskać.

Zapewniamy

 • Konkurencyjne finansowanie
 • Uproszczone procedury
 • Szybkie decyzje
 • Wysoką jakość obsługi
 • Partnerskie relacje
 • Produkty dodatkowe

Formularz zapytaniowy

Formularz zapytaniowy
Facebook