Getin Fleet SA

Strona główna » Grupa IGL » Getin Fleet SA

wielkość tekstu: A | A | A

O SPÓŁCE

Getin Fleet S.A. to zorientowana na Klienta firma outsourcingu usług wynajmu samochodów i zarządzania flotą pojazdów służbowych.
Więcej: www.getinfleet.pl

DANE SPÓŁKI

Getin Fleet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222133, REGON: 930494344, NIP: 8971699432, kapitał zakładowy: 3.000.000,00 zł (wpłacony w całości).

STATUT

Statut Getin Fleet S.A.

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

Dodano: 21.12.2020 r.

PIĄTE WEZWANIE DO WYDANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Getin Fleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Dodano: 30.11.2020 r.

CZWARTE WEZWANIE DO WYDANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Getin Fleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Dodano: 09.11.2020 r.

TRZECIE WEZWANIE DO WYDANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Getin Fleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Dodano: 21.10.2020 r.

Zarząd Getin Fleet S.A., na podstawie art. 358 §3 ksh, ogłasza, że na mocy uchwały Zarządu z dnia 29.09.2020 r. oraz art. 358 §1 ksh, unieważnił 1000 akcji Spółki imiennych zwykłych serii A o numerach od 0001 do 1000 oraz 2000 akcji Spółki imiennych zwykłych serii B o numerach od 0001 do 2000. W miejsce unieważnionych dokumentów Zarząd wystawił nowe odcinki ww. akcji w dniu 30.09.2020 r. oraz wydał je akcjonariuszowi.

 

 

Dodano: 21.10.2020 r.

DRUGIE WEZWANIE DO WYDANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Getin Fleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

 

 

Dodano: 30.09.2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE DO WYDANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Getin Fleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zapewniamy

  • Konkurencyjne finansowanie
  • Uproszczone procedury
  • Szybkie decyzje
  • Wysoką jakość obsługi
  • Partnerskie relacje
  • Produkty dodatkowe

Formularz zapytaniowy

Formularz zapytaniowy
Facebook