Komunikat dla Klientów. Sytuacja w Ukrainie i na terenach Europy Wschodniej (kraje b. ZSRR)

4 marca 2022

Kategoria domyślna

Szkody w wyniku działań wojennych wyłączone z ubezpieczenia AC

Ubezpieczyciele standardowo nie biorą odpowiedzialności za szkody, których przyczyną były zamieszki, konflikt zbrojny bądź obowiązkowe świadczenia na rzecz wojska i policji. Oznacza to, że w przypadku szkody na pojeździe spowodowanej np. działaniami wojennymi, towarzystwo ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania auto-casco, świadczenia usług assistance lub refundacji kosztów usług assistance, ponieważ zgodnie ze standardowymi w tym zakresie zapisami umów, odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona.

Zniesienie ryzyka kradzieży na terenie krajów b. ZSRR

Informujemy, że współpracujący z Idea Getin Leasing S.A. ubezpieczyciele wstrzymali do odwołania możliwość rozszerzania zakresu ochrony AC o ryzyko kradzieży na terenach krajów b. ZSRR.

Wydawanie nowych upoważnień do korzystania z pojazdów na terenie krajów b. ZSRR

Nowe upoważnienia do korzystania z pojazdów na terenie krajów b. ZSRR wydawane będą wyłącznie w sytuacji, w której aktualna polisa zawiera rozszerzanie zakresu ochrony AC o ryzyko kradzieży na terenach krajów b. ZSRR. Dotychczas wydane upoważnienia pozostają aktualne do daty wskazanej na upoważnieniu.

Kontakt z Idea Getin Leasing

W sytuacji, gdy finansowane w IGL np. pojazdy są pozostawione za wschodnią granicą i mają Państwo problem z ich lokalizacją lub ściągnięciem na teren Polski, prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszą infolinią oraz podejmowanie wszelkich starań, aby ograniczyć ryzyko utraty przedmiotu leasingu i/lub braku ochrony ubezpieczenia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8-17 pod numerem 801 199 199. (Koszt połączenia wg stawki operatora.)

Jednocześnie zapewniamy, że mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie, gdy trudna sytuacja za wschodnią granicą Polski zakłóci bieżącą realizację Państwa zobowiązań wynikających z zawartych między nami umów. Wszystkie zgłoszenia i wnioski będziemy rozpatrywać indywidualnie, zgodnie z datą wpływu, ze szczególną starannością i troską o bezpieczeństwo naszych Klientów.

Bardzo prosimy o szczególną ostrożność i uwzględnienie ww. informacji odniesieniu do prowadzonej przez Państwa firmy działalności gospodarczej. Informujemy też, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rekomenduje obywatelom RP natychmiastowe opuszczenie Ukrainy.